Autor se zabývá ve svých plastikách skladebností prostorových segmentů z taveného, nebo tabulového skla. Ve svých kompozicích vytváří celky, které často vycházejí svou tvarovou úsporností a logikou konstrukčních principů  z architektury nebo přírody. Barva jednotlivých dílů, tvar a logika jejich uspořádání do koncipovaného celku jsou klíčem k rozšifrování jeho výtvarného záměru.